Obecnie przegladasz:   Menu Opowiem Ci o wolnej Polsce
large small default
Opowiem Ci o wolnej Polsce PDF Drukuj Email

 

Kontynuacja projektu  
PRL –  Big Brother
is watching YOU…Opowiem ci o wolnej Polsce to program edukacyjny przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Celem programu jest przybliżenie młodym ludziom wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski, pokazanie w jaki sposób na przestrzeni 50 lat kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Ważnym elementem pracy nad projektem są spotkania oraz wywiady młodzieży ze świadkami historii. Młodzież ma szansę dotrzeć do historii znanych, ale i tych mniej znanych – poznać losy ludzi biorących aktywny udział w wydarzeniach z przeszłości, odkryć dzieje miejscowości i regionu, poczuć klimat i atmosferę z tamtych lat.

Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie wywiadów z osobami, które brały aktywny udział w życiu politycznym i społecznym, sprzeciwiając się obowiązującym systemom władzy w latach 1939-1989. Spotkanie powinno być zarejestrowane w formie audio lub video, a następnie opracowane w formie pisemnej. Młodzi ludzie opowiadają innym o historii i ludziach, których poznali - organizują wystawy, przygotowują spektakle, nagrywają audycje radiowe.

W programie stawiamy na samodzielność uczniów, wolne wybory i różnorodność pomysłów. Wierzymy, że podejmowane działania przyczynią się do kształtowania tożsamości młodych ludzi, wzmacniania ich więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania, rozbudzą patriotyzm i obywatelską odpowiedzialność.

Metoda wywiadu ze świadkiem historii jest doskonałym narzędziem edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, które można wykorzystywać w czasie lekcji historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, a także w czasie zajęć pozalekcyjnych.
Cele programu:

• Przekazanie uczniom wiedzy na temat najnowszej historii Polski

• Kształtowanie nowych umiejętności – przeprowadzanie wywiadów, opracowywanie materiału biograficznego, analiza i porównanie materiału, posługiwanie się sprzętem nagrywającym, obsługa specjalistycznych programów

• Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania historią lokalnej społeczności i własnego regionu.

• Budowanie więzi młodych ludzi z miejscem ich pochodzenia oraz dziedzictwem kulturowym.

• Budowanie więzi między pokoleniami.

• Umożliwienie uczniom i nauczycielom kontaktów ponad lokalnych i ogólnopolskich.

Projekt krok po kroku:

• Uczniowie biorą udział w zajęciach lekcyjnych, przygotowując się do spotkań ze świadkami historii – zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań młodzieży, wprowadzenie w kontekst historyczny, zapoznanie z metodologią pracy.

• Uczniowie opracowują pytania dotyczące wydarzenia, w którym świadek uczestniczył.

• Uczniowie przeprowadzają wywiady ze świadkiem lub świadkami. Wywiady są prowadzone i nagrywane według zasad pozwalających na usystematyzowanie materiału - rejestracja opowieści zawiera zapis audio, transkrypcję zapisu audio,

• Uczniowie opracowują wywiad, ubierając go w dowolną formę literacką.

• Uczniowie zbierają dokumenty – rodzinne fotografie, listy, przygotowują dokumentację fotograficzną związaną z osobami i wydarzeniami.

• Uczniowie prowadzą działania, które mają upamiętnić wydarzenia i upowszechniać wiedzę o nich w swoich lokalnych społecznościach.

• Wybrane materiały (teksty, nagrania audio i video) publikujemy na portalu internetowym. Fragmenty prac uczniów prezentowane będą na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

• Opracowane przez uczniów materiały archiwizowane będą przez organizatorów programu.