Obecnie przegladasz:   Menu Poznaję Świat
large small default
Poznaję Świat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Kucharski   
środa, 15 września 2010 16:04

„Poznaję świat” – Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Ożarów Mazowiecki.


Celem projektu jest więc opanowanie umiejętności kluczowych niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym. Tak jak w innych dziedzinach życia ludzkiego największe sukcesy odnosi ta jednostka, która nie tylko jest naturalnie uzdolniona, ale  jednocześnie posiadła określone umiejętności zdobyte poprzez naukę oraz towarzyszącą nauce praktykę. Kluczowe pozostaje: pobudzanie i zachęcanie do rozwijania myślenia, wyobraźni i inwencji twórczej, pomoc w śmiałym i swobodnym wyrażaniu swoich myśli i pragnień,  kształtowanie w uczniach aktywnych postaw wobec rzeczywistości,  wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie poczucia przynależności i umiejętności współpracy.

 


W naszym projekcie obejmujemy różne dziedziny aktywności młodego człowieka [języki obce, Technologie Informatyczne, umiejętności interpersonalne], jako nadrzędna pozostaje przedsiębiorczość rozumiana jako zespół cech charakterystyczny dla działania człowieka oraz jako proces działania. Dobra znajomość języków obcych umożliwia partycypację uczniów w innych działaniach, dla których ta kompetencja jest kluczowa.
Priorytetem pozostaje dla nas rozwijanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy w grupie, kształcenie zdolności do tworzenia nowej działalności ew. jej zmiany na podstawie innowacji, otwartości na zmiany, umiejętność dostrzegania i doskonalenia pomysłów w połączeniu z gotowością podejmowania ryzyka, rozwiązywania problemów w sposób nowatorski i twórczy. Istotnym pozostaje wdrażanie uczniów do odpowiedzialnego korzystania z Internetu, poszanowanie cudzej własności, praw autorskich [kwestie etyczne].


www.projektyunijne.ozarow-mazowiecki.pl